Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Nieruchomości Signum Anna Michrowska z siedzibą przy ul.Ołowianej 3/2 53-434 Wrocław (Administrator`Nieruchomości Signum Anna Michrowska), z którym kontaktować się można poprzez adres e-mail:  biuro@signumnieruchomosci.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość oraz w celach analitycznych.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

  • prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze korespondencji oraz prowadzeniu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w tym dla celów analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w przypadku, jeśli jest Pani/Pan klientem Administratora, niezbędność przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z (art. 6 ust. 1 lit. B RODO).

4. Dostęp do Pani/Pana danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego) w zakresie koniecznym w celu obsługi korespondencji.

5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania lub wniesienia sprzeciwu, a w zakresie wyrażonej zgody z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego

  • do czasu jej wycofania, a w zakresie, w jakim komunikacja następuje w ramach umowy
  • do czasu zakończenia jej wykonywania oraz upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń umownych.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną sytuacją,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.